top of page
Ieškoti

Pranešimas apie Laučių kaimo bendruomenės 2021 metų metinį ataskaitinį susirinkimą

Remiantis Laučių kaimo bendruomenės įstatais 2009 m. lapkričio 20 d. ir tarybos posėdžio nutarimu nuspręsta sušaukti Laučių kaimo bendruomenės visuotinį metinės finansinės atskaitomybės susirinkimą 2022 m. Kovo 29 d. 18.00 val. bendruomenės salėje.

Darbotvarkė:

  1. Dėl veiklos rezultatų ataskaitos pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis.

  2. Dėl balanso pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis.

  3. Dėl revizijos komisijos ataskaitos.

  4. Dėl įvykdytų veiklų 2021 m.

  5. Dėl einamųjų metų veiklų.

  6. Diskusija, einamieji klausimai.

Bendruomenės narių dalyvavimas būtinas, bus renkamas nario mokestis.

Pastaba: nesant kvorumo, visuotinis pakartotinis susirinkimas vyks 2022 m. Kovo 29 d. 20 val.

Bendruomenės pirmininkė

2022-03-14

18 peržiūrų0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page